Metoda objętościowa

metoda objetościowa

Metoda objętościowa

Zagęszczanie rzęs metodą 2-3D i 4-8D.